HUISREGELS PLUSPOP:

– Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens Pluspop Cabauw.

– Een ieder dient de aanwijzingen van het personeel en security op te volgen.

– Roken is in de tent niet toegestaan.

– Geen armbandje, geen alcohol! Minderjarige bezoekers die zich hier niet aan houden zullen worden verwijderd.

– Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren.

– Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, bij je te hebben, te verhandelen of te bewerken.

– Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

– Je dient correct gekleed te zijn. Sportkleding, clubkleding of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

– De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

– U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.

– Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij/zij worden verwijderd.

– Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

– Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotie doeleinden.