1.    Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens Pluspop Cabauw.

2.    Een ieder dient de aanwijzingen van het personeel en security op te volgen.

3.    Roken is in de tent niet toegestaan.

4.    Geen armbandje, geen alcohol! Minderjarige bezoekers die zich hier niet aan houden zullen worden verwijderd.

5.    Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren.

6.    Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, bij je te hebben, te verhandelen of te bewerken.

7.    Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

8.    Je dient correct gekleed te zijn. Sportkleding, clubkleding of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

9.    De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

10.     U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.

11.     Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij/zij worden verwijderd.

12.     Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

13.     Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotie doeleinden. 

Afdrukken E-mailadres